poezii
v3
 

Agonia - Ateliere Artistice | Reguli | Mission Contact | Înscrie-te
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Articol Comunităţi Concurs Eseu Multimedia Personale Poezie Presa Proză Citate Scenariu Special Tehnica Literara

Poezii Romnesti - Romanian Poetry

poezii


 


Texte de acelaşi autor


Traduceri ale acestui text
0

 Comentariile membrilor


print e-mail
Vizionări: 8962 .Reguli pentru a scrie haiku
personale [ ]
traducerea unui articol

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
de [alchimina ]

2007-02-07  |     | Regulile de mai jos se referă la un haiku mai liberalizat, la cel care e practicat în lumea anglo-saxonă. Unele sînt în opoziție cu cele ale haiku-ului clasic, dar o oarecare relaxare există și în mediile japoneze.


HAIKU RULES THAT HAVE COME AND GONE


Take Your Pick
Jane Reichhold

Haiku, which seem so light, free and spontaneous, are built on discipline. If you've a desire to write haiku, you are manifesting a desire for a few more rules in your life. And rules aren't bad as long as they are your rules for your work.

Haiku-ul, care pare atît de ușor, liber de constrîngeri și spontan, se întemeiază pe disciplină. Dacă doriți realmente să scrieți haiku, dați dovadă că vă plac un pic mai multe reguli în viața. Și regulile nu sînt rele cît timp sînt reguli de lucru.

You've heard Robert Frost's saying poetry without rules is like a tennis match without a net and it is true also for haiku. And Basho had his motto: "Learn the rules; and then forget them."
But first he said, "Learn the rules." If you are at that stage of the game (we are all, at all times, students), here are some old and new rules. You can't physically follow all of these, because they conflict, but among them I would hope you'd pick a set just for you. Then write down your thoughts, impressions, and feelings while following your own rules.

Ați auzit desigur părerea lui Robert Frost că absența regulilor este ca un meci de tenis fără fileu, și asta este valabil și pentru haiku. Și Basho avea ca motto: “Învață regulile, ca să le poți apoi uita.” Dar mai înainte “învață-le”. Dacă sînteți în acest stadiu al jocului (noi toți sîntem, mereu, învățăcei), aici sînt și reguli vechi, și noi. Nu se poate să le urmați pe toate, pentru că ele intră în conflict, dar dintre ele sper că veți alege un set al dv. Atunci notați-vă gîndurile, impresiile și simțămintele în timp ce aplicați propriile reguli.

As soon as you get proficient (you will notice your haiku all sound alike) it's time to raise the tennis net by picking a new rule or so, either from this list or one you've made up from reading and admiring other haiku, or, and this is possible and not treason, from other poetry genre.

Îndată ce veți deveni mai priceput (veți observa că haiku-ul sună bine), va trebui să ridicați ștacheta, adăugînd o nouă regulă: una din cele din listă, una găsită în lecturile altor haiku-uri ce v-au plăcut sau chiar și una găsită într-un alt gen de poezie - și asta nu e o trădare.

Here we go:
Iată:

1. Seventeen syllables in one line.

17 silabe într-un vers.

2. Seventeen syllables written in three lines.

17 silabe în 3 versuri.

3. Seventeen syllables written in three lines divided into 5-7-5.

17 silabe în 3 versuri împărțite 5-7-5.

4. Seventeen syllables written in a vertical (flush left or centered) line.

17 silabe într-un vers (aliniate stînga sau centrate).

5. Less than 17 syllables written in three lines as short-long-short.

Mai puțin de 17 silabe în 3 versuri scurt/lung/scurt.

6. Less than 17 syllables written in three vertical lines as short-long-short. (Ala Barry Semegran)

Mai puțin de 17 silabe dispuse în trei versuri verticale scurt/lung/scurt.

7. Write what can be said in one breath.

Scrie ce se se poate spune dintr-o răsuflare.

8. Use a season word (kigo) or seasonal reference.

Folosirea unui cuvînt sezonal (kigo) sau a unei referințe sezonale.

9. Use a caesura at the end of either the first or second line, but not at both.

Folosește o cezură la finalul versului întîi sau doi, dar nu la ambele.

10. Never have all three lines make a complete or run-on sentence.

Niciodată să nu faceți o singură frază din toate cele trei versuri sau una care să se continue în toate cele trei versuri.

11. Have two images that are only comparative when illuminated by the third image. Example: spirit in retreat / cleaning first the black stove / and washing my hands

Să aveți două imagini care sînt comparate doar cînd sînt susținute de cea de-a treia. De pildă: spirit absent / întîi curățatul sobei / apoi spălatul pe mîini

12. Have two images that are only associative when illuminated by the third image. Example: fire-white halo / at the moment of eclipse / I notice your face

Să aveți două imagini care sînt asociate doar cînd sînt iluminate de a treia. De pildă: aură de foc alb / în momentul eclipsei / ți-am observat fața.

13. Have two images that are only in contrast when illuminated by the third image. Example: two things ready / but not touching the space between / fire

Să aveți două imagini care sînt în contrast doar susținute de cea de-a treia imagine. De pildă: două lucruri pregătite / dar neatingînd spațiul dintre / flăcări

14. Always written in the present tense of here and now.

Totdeauna scris la prezentul lui aici și acum.

15. Limited use (or non-use) of personal pronouns.

Întrebuințarea limitată (sau nefolosirea) pronumelor personale.

16. Use of personal pronouns written in the lower case. Example: i am a ...

Folosirea pronumelor personale scrise cu literă mică (valabil pentru I în engleză).

17. Eliminating all the possible uses of gerunds (ing endings on wording).

Eliminarea tuturor gerunziilor (cele care se sfârșesc în ING)

18. Study and check on articles. Do you use too many the's? too little? all the same in one poem or varied?

Uitați-vă și verificați articolele. Folosiți prea multe the’s? prea puține? Aceleași într-un poem sau diferite?

19. Use of common sentence syntax in both phrases.

Folosirea aceleiași simple sintaxe a propoziției în ambele propoziții.

20. Use of sentence fragments.

Folosirea fragmentelor de propoziție.

21. Study the order in which the images are presented. First the wide-angle view, medium range and zoomed in close-up. (Thanks to George Price for this clarification!)

Fiți atenți la ordinea în care sînt prezentate imaginile. Mai întîi viziunea mai largă, apoi nivelul mediu și apoi focalizarea. (Mulțumesc lui George Price pentru clarificare!)

22. Save the "punch line" for the end line.

Păstrați “versul tare (șoc, poanta)” ca ultim vers.

23. Work to find the most fascinating and eye-catching first lines.

Străduiți-vă să găsiți cele mai atrăgător și seducător vers pentru a fi primul.

24. Just write about ordinary things in an ordinary way using ordinary language.

Scrieți despre lucruri obișnuite într-un mod simplu folosind cuvinte firești.

25. Study Zen and let your haiku express the wordless way of making images.

Inițiați-vă în Zen și lăsați haiku-ul să exprime modul de a face imagini fără cuvinte.

26. Study any religion or philosophy and let this echo in the background of your haiku.

Înțelegeți orice credință sau filosofie și lăsați acele ecouri în fundalul haiku-ului vostru.

27. Use only concrete images.

Folosiți doar imagini concrete.

28. Invent lyrical expressions for the image.
Inventați expresii lirice pentru imagine.

29. Attempt to have levels of meaning in the haiku. On the surface it is a set of simple images; underneath a philosophy or lesson of life.

Încercați să aveți nivele diferite de înțeles în haiku. La suprafață un set de imagini simple; în profunzime - o filosofie sau o lecție de viață.

30. Use images that evoke simple rustic seclusion or accepted poverty. (sabi)

Folosiți imagini care evocă singurătatea (părăsirea) rustică sau sărăcia asumată. (sabi)

31. Use images that evoke classical elegant separateness. (shubumi)

Folosiți imagini care evocă diferențe/imagini distincte/autonome clasic elegante(shubumi).

32. Use images that evoke nostalgic romantic images. Austere beauty. (wabi)

Folosiți imagine care evocă nostalgia romantică. Frumusețea austeră. (wabi)

33. Use images that evoke a mysterious aloneness. (Yugen)

Folosiți imagini care evocă singurătatea misterioasă. (yugen)

34. Use of paradox.

Folosiți paradoxul.

35. Use of puns and word plays.

Folosiți calamburul și jocurile de cuvinte.

36. Write of the impossible in an ordinary way.

Notați imposibilul cu cuvinte firești.

37. Use of lofty or uplifting images. (No war, blatant sex, or crime)

Uzați de imagini sublime sau înălțătoare (grandioase, distinse, nobile, înălțătoare). (Nu război, crimă, vulgarități)

38. Telling it as it is in the real world around us.

Povestiți ca și cum ar fi în lumea de alături, din jur.

39. Use only images from nature. (No mention of humanity.)

Folosiți doar imagini din natură. (nu menționați umanul)

40. Mixing humans and nature in a haiku by relating a human feeling to an aspect of nature.

Amestecați umanul în natură într-un haiku punînd în legătură sentimentul uman față de natură.

41. Designation of humans a non-nature and giving all these non-nature haiku another name.

Indicarea umanului ca nefiind natură și oferirea unui alt titlu acestui haiku. (adică, deși recunoști că umanul e separat de natură, să îi oferi un titlu care să îl integreze cumva).

42. Avoid all reference to yourself in the haiku.

Evitați să vă referiți la persoana voastră în haiku.

43. Refer to yourself obliquely as the poet, this old man, or with a personal pronoun.

Referiți-vă la voi indirect ca poet, acel bătrîn sau cu un pronume personal.

44. Use no punctuation for ambiguity.

Nu folosiți puctuație pentru ambiguitate.

45. Use all normal sentence punctuation
: = a full stop
; = a half stop or pause
... = something left unsaid
, = a slight pause
-- = saying the same thing in other words
. = full stop
Folosiți normal toate semnele de punctuație: două puncte, punct și virgulă, puncte de suspensie, virgulă, linia de pauză, punctul.

46. Capitalize the first word of every line.

Scrieți cu majusculă primul cuvînt al fiecărui vers.

47. Capitalize the first word only.

Scrieți cu majusculă doar primul cuvînt.

48. Capitalize proper names according to English rules.

Scrieți cu majusculă numele proprii în acord cu regulile limbii engleze.

49. All words in lower case.

Toate cuvintele cu majuscule.

50. All words in upper case.

Toate cuvintele cu minuscule.

51. Avoid rhymes.

Evitați rimele.

52. Rhyme last words in the first and third lines.

Rimați ultimele cuvinte din primul și ultimul vers.

53. Use rhymes in other places within the haiku.

Folosiți rimele în interiorul haiku-ului.

54. Use alliteration. Example by Calvin of Calvin & Hobbes: twitching tufted tail / a toasty, tawny tummy: / a tired tiger

Folosiți aliterația (repetiția unui grup de sunete în cuvinte care se succed). Ex. (ca mai sus)

55. Use of words' sounds to echo feeling.

Folosiți sunetele cuvintelor pentru a simți ecoul.

56. Always end the haiku with a noun.

Totdeauna sfîrșiți un haiku cu un substantiv.

57. Write haiku only from an "ah-ha" moment.

Scrieți haiku-ul doar într-un moment de inspirație/revelație, de declic.

58. Use any inspiration as starting point to develop and write haiku. (These are known as desk haiku.)

Folosiți orice moment de inspirație ca punct de plecare pentru construirea și scrierea unui haiku. (Acestea sînt cunoscute ca haiku-uri de birou.)

59. Avoid too many (or all) verbs.

Evitați prea multe verbe (sau chiar toate verbele).

60. Cut out prepositions (in - on - at - among - between) whenever possible; especially in the short 1/3 phrase.

Renunțați la prepoziții (în, pe, la, printre, între) oricînd e posibil; în special în versurile scurte.

61. Eliminate adverbs.

Eliminați adverbele.

62. Don't use more than one modifier per noun. This use should be limited to the absolute sense of the haiku.

Nu folosiți decât un singur articol pentru substantiv.
Acesta trebui limitat la înțelesul absolut al haiku-ului

63. Share your haiku by adding one at the close of your letters.
Împărtășiți haiku-ul adăugîndu-l la finalul scrisorilor.

64. Treat your haiku like poetry; it's not a greeting card verse.

Considerați haiku-ul ca poezie; nu ca o carte poștală versificată.

65. Write down every haiku that comes to you. Even the bad ones. It may inspire the next one which will surely be better.

Notați-vă orice haiku reușiți. Chiar cele proaste. V-ar putea inspira următoarele care vor fi sigur mai bune.

*** This article was recently published in Romanian in the periodical for The Constanta Haiku Society -- Albatross.

Acest articol a fost publicat recent în periodicul românesc al Societății de Haiku din Constanța – Albatros.*

Photobucket - Video and Image Hosting

Mai sobru l-aș face așa:

 Puteți găsi aici texte în limba română despre poezia niponă, comentarii asupra unor poeme, informații despre concursuri și rezultate, linkuri către site-uri specializate în haiku
Și cu șmecherie "daneză" (dac-o merge):

Doar faceți clic și vă treziți în bibliotecă. Puteți găsi aici texte în limba română despre poezia niponă, comentarii asupra unor poeme, informații despre concursuri și rezultate, linkuri către site-uri specializate în haiku.

(Eticheta sau balonașul se vede doar cu Internet Explorer.).  | index


 
poezii poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
poezii Casa Literaturii, poeziei şi culturii. Scrie şi savurează articole, eseuri, proză, poezie clasică şi concursuri. poezii
poezii
poezii  Căutare  Agonia - Ateliere Artistice  

Reproducerea oricăror materiale din site fără permisiunea noastră este strict interzisă.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Politică de publicare şi confidenţialitate

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!