Comentariile membrilor:

 =  epigrama?
Eugenia Reiter
[06.Nov.05 22:32]
te rog sa incadrezi corect textele.
multumesc

 =  #eugenia#
felicia mirela
[05.Nov.05 15:23]
pt mine genurile literare sunt o enigma dar accept corectarile(si sper ca acestea sa fie juste)

 =  nici o enigma
Eugenia Reiter
[05.Nov.05 15:26]
ai incadrat textul la "epigrama".
sper ca nu vrei sa-ti postez aici definitia epigramei ca sa pricepi ca este un text incadrat gresit si care, conform regulamentului in astfel de cazuri, ar trebui trimis la atelier.
ti-am oferit o sansa, totusi, sa ti-l corectezi. nu inteleg de ce te superi. degeaba, asa-i?
ai link in josul paginii "poti corecta acest text".
daca nu doresti sa modifici nu este nici un bai. textul va poposi la atelier pana te hotarasti.
regulamentul pe acest site privat este acelasi pentru toata lumea.
multumesc

 =  Nia dar nu e nici poezie
Cosmin Dragomir
[06.Nov.05 13:40]
nu e nici poezie însă ar putea să semene dacă scoate "haide" de peste tot. atunci va arăta mai mult a poezie, a joc de cuvinte. în afară de lucru ăsta e îngrijorător dacă cineva scrie și recunoaște că :"pt mine genurile literare sunt o enigma". Aberant! mă fată (Mirela) scrisul ăsta nu e chiar o joacă. Nu-i cultură de masă ! vorba campaniei "MAI PUNE MÂNA PE O CARTE!"

 =  carti si carti
felicia mirela
[06.Nov.05 19:59]
draga COSMIN, nu cred ca vrei sa stii ce insemna o cultura in masa, nu de alta dar sigur nu ai mai mancat pui si oua in ultimul timp, sau vanat cum papa cei care "mai pun mana pe o carte". in rest noi muritorii de rand credem ca sentimentele, trairile si nu regulamentele sunt cele care ne inspira. atat a dat sufletul si atat a cuprins cuvantul.

 =  genuri versus regulament
Cosmin Dragomir
[06.Nov.05 23:43]
nu sunt deasupra așa că nu fi malițioasă! nu asta am vrut să spun. probabil din cauză că sunt ceva mai vehement decât alții. însă regulamentul nu are nici în clin nici în mânecă cu genurile literare. știi nu poți juca fotbal dacă nu știi regulile. cel mult te poți preface că joci și acest lucru va rămâne o iluzie pentru tine.

 =  o scurtă introducere
Cosmin Dragomir
[10.Dec.18 14:27]
Capitol
Noțiune Definiție Exemple
Genuri literare Genul epic Prezenta autorului e parțial înlocuita de cea a personajelor in o exprimare indirecta. Narațiunea alternează cu descrierea "Dumbrava Roșie" de V. Alecsandri, "Iliada" de Homer etc.
Genul liric Genul cel mai subiectiv care exprima nemijlocit sentimentele prin metafore si simboluri. Dpdv gramatical caracteristica lui e pers. I. "Satira. Duhului meu" de Gr. Alexandrescu etc
Genul dramatic Cuprinde opere destinate reprezentării pe scena. Personajele iau cu totul locul autorului, a cărui intervenție indirecta se manifesta prin indicațiile de regie. "Antigona" de Sofocle, Ciclul "Chirițele" de V. Alecsandri etc.
Specii literare
a) Gen epic Balada Poem narativ pe teme eroice, legendare, fantastice, prezentate in folclor. "Miorița", "Meșterul Manole" etc.
Legenda Povestire populara care are in general, drept subiect, evenimente sau ființe imaginare sau fapte reale deformate, înfrumusețate. "Cea din urma noapte a lui Ștefan cel Mare" de D. Bolintineanu etc.
Basmul Specie a epicii populare si culte, de obicei in proza in care personajele imaginare traversează întâmplări fantastice. "Tinerețe fără bătrânețe" de Petre Ispirescu, basmele fraților Grimm sa.
Snoava Narațiune umoristico-satirica, specie a literaturii populare. Este adesea hazlie si de obicei scurta. Anton Pann
Poem Specie lirica sub forma unor proze scurte in care se renunță la caracteristicile tradiționale ale poeziei. "Cântarea României" de Alecu Russo, "Ferestrele" de Ch. Baudelaire etc.
Epopee Relatare poetica a unor aventuri eroice. Lung poem eroic, specie a genului epic. "Mahabharata", "Ramayama", "Iliada", "Odiseea" etc.
Fabula Compoziție alegorica, cel mai adesea in versuri, care ilustrează o morala. Personajele sunt adesea animale ale căror trăsături sunt asemenea oamenilor pe care-i reprezintă si care sunt ironizate. "Câinele si cățelul" de Gr. Alexandrescu etc.
Schița Specie a genului epic in proza de mici proporții in care e surprins un singur moment din viata unui personaj "Momente si schite" de I.L. Caragiale
Nuvela Scurta compoziție literara de ficțiune, la început sinonima cu povestirea. "Alexandru Lăpușneanul" de Costache Negruzzi sa.
Roman Specie a genului epic cu o acțiune complexa la care participa un număr mare de personaje si care realizează o imagine complexa a societății evocate. "Cei trei muschetari" de Al. Dumas, "Ciocoii vechi si noi" de Nicolae Filimon șamd.
b) Genul dramatic Tragedia Opera dramatica in versuri care reprezintă personaje eroice in situații conflictuale, excepționale, in măsura sa trezească spaima sau mila. "Antigona" de Sofocle
Comedia Specie a genului dramatic care provoacă rasul prin zugrăvirea satirica a moravurilor, a tipurilor umane prin succesiunea unor situații neașteptate. Ciclul "Chirițelor" de V.Alecsandri, "O scrisoare pierduta" de I.L. Caragiale etc.
Drama Piesa de teatru asemănătoare tragediei prezentând o acțiune violenta sau dureroasa in care comicul se poate alătura tragicului. "Despot Vodă" de V.Alecsandri, "Năpasta" de I.L. Caragiale etc.
c) Genul liric Elegia Poem liric al cărui ton e adesea tandru, trist si melancolic. In secolul al XV-lea, elegia tinde sa dobândească un caracter filozofic. Tibul, Ovidiu etc.
Oda Poem cântat la vechii greci. La moderni, poem liric de înalta inspirație, compus din strofe simetrice. Asemenea cântecelor corului oda avea o compoziție triadica. V. Hugo, Puskin
Pastel Termen provenit din limba franceza semnificând pictura cu creioane moi. De la pictura in pastel termenul s-a extins in literatura definind delicatețea unei descrieri lirice. V. Alecsandri prin ciclul "Pasteluri"
Meditație (filozofica) Specie a genului liric in versuri in care e descris un fenomen din natura ale cărui concluzii devin valabile si pentru oameni. Gr. Alexandrescu, "Meditație", Eminescu
Satira Opera in general in versuri in care autorul ironizează ridicolul contemporanilor sau le conturează viciile. Gr. Alexandrescu, "Satira. Duhului meu"
Pamfletul Specie a genului liric in care sunt criticate defectele unei persoane, societății cu intenția îndreptării. Poate fi in proza sau in versuri. Ion Heliade Rădulescu, Grigore Alexandrescu.
Sonetul Piesa lirica alcătuita din patrusprezece versuri cu aceeași măsura dispusa in doua catrene cu rima îmbrățișată. Este o poezie cu forma fixa cea mai frecventata. Dante, Petrarca, Leonardo da Vinci, Michelangelo etc.
Rondelul Poezie cu forma fixa alcătuit din trei catren si un vers izolat. Versurile 1 si 2 sunt identice cu versurile 7 si 8. Al. Macedonski prin "Poema rondelurilor"
Gazel Poezie cu forma fixa alcătuită din strofe cu 2 versuri; originara din literaturile orientale, ajunge in Europa la începutul secolului XIX G. Coșbuc, M. Eminescu, Goethe
Glosa Se naște in Spania secolului al XV-lea. Specie a genului liric cu forma fixa. Prima strofa e alcătuita din 4, 6, sau 8 versuri ce conțin tema de baza. Fiecare vers e comentat intr-o strofa speciala de aceeași mărime cu prima. Ultima strofo o reproduce pe prima cu ordinea inversata a versurilor. M. Eminescu, "Glossă"
Procedee artistice
a) Tropi Metafora Comparație subânțeleasă in virtutea căreia cuvântul-obiect ia locul cuvântului-imagine. Prin extensie limbajul figurat in general e metaforic. "Credința-i val, iubirea-i vânt/ Si viata-i fum" (G. Coșbuc)
Metonimie Metonymia (gr)= înlocuirea unui cuvânt cu altul. Înlocuirea efectului cu cauza si invers, a operei cu autorul si invers. E înrudita cu metafora. "La noi sunt lacrimi multe "(O. Goga)
Sinecdoca Synekdoche (gr)= cuprindere la un loc. Procedeu artistic in care partea presupune întregul, singularul presupune pluralul. "Si a fost de veste lumea plina
Ca steagul turcului se închina" (G. Coșbuc)
b) Figuri de stil Alegorie Descriere sau narațiune care, pentru a exprima o idee generala sau abstractă recurge la o suita de metafore. "Ca la nunta mea/ A căzut o stea" ("Miorița")
Aliterație Repetarea unei consoane sau a unui grup de consoane la începutul sau in interiorul cuvintelor, pentru efectul muzical. "Si zalele-i zuruie crunte" (G. Coșbuc)
Antiteza Apropierea a doi termeni opuși pentru a pune mai bine in valoare caracteristicile lor. "Vremea trece, vremea vine" (M. Eminescu)
Comparație Figura de stil constând in punerea in paralel a doi termeni, in temeiul unor asemănări, pentru a scoate in evidenta caracteristice unuia dintre ei. "Si e liniște pe dealuri/ Ca-ntr-o mânăstire arsa" (G. Coșbuc)
Epitet Cuvântul adăugat unui substantiv sau verb pentru a-l califica in intenții estetice. "Si clopotele de alarma răsuna răgușit" (M. Eminescu)
Hiperbola Mărirea sau micșorarea exagerata a realității in scopuri expresive "Gigantica poart-o cupola pe frunte" (G. Coșbuc)
Liota Negarea sau diminuarea unei idei, a unui sentiment pentru a le pune mai puternic in lumina. "Si ce fata frumușică/ Are mama" (G. Coșbuc)
Oximoron Oxys (gr)= inteligent si moros (gr)=prostănac. Asocierea paradoxala a doi termeni cu efecte expresive surprinzătoare.
Personificare Atribuirea de calități omenești unor lucruri, ființe, abstracțiuni. Forma particulara de metafora. "Sara pe deal buciumul suna cu jale" (M. Eminescu)
c) Elemente de sintaxa poetica Enumerație Enunțarea succesiva a părților componente ale unui întreg pentru a obține un anumit efect. "Boierii sunt slabi de fire/ Brațul, haina, fata, inima, totu-i subțire" (B.P. Hasdeu)
Repetiție Figura de stil cuprinzătoare constând in repetarea in intenții expresive a unor sunete, cuvinte, sintagme "Ce se aude? Ce nu se aude?/ Si când se aude de ce nu s-aude? Când nu s-aude?/ Si cine aude când se aude? (M. Sorescu)
Inversiune Forțarea topicii normale, abaterea de la succesiunea obișnuita a termenilor pentru a sublinia un anumit cuvânt. "Degetele pline de împunsături/ Nu au de sânge doua picături" (M. Eminescu)
Interogație (Exclamație) retorica Procedeu artistic care subliniază participarea afectiva a scriitorului care pare ca este transpus in pielea personajului sau trăiește intens acțiunea si vrea sa atragă atenția asupra unui lucru. "Unde ești tu Țepeș-Doamne?" (M. Eminescu)
Structura operei literare Expozițiune Partea introductiva a unei opere literare in care se prezintă cadrul acțiunii si unele personaje.
Intrigă Faptele importante care determin, afectează, cursul acțiunii si fără de care acțiunea nu ar mai fi interesanta.
Desfășurarea acțiunii Faptele determinate de intriga, de cea mai mare întindere in povestire
Punctul culminant Momentul de maxima intensitate in desfășurarea acțiunii.
Deznodământ Ultima parte a unei opere literare marchează sfârșitul acțiunii, si al operei.
Dialog Fragmentul ce reproduce discuția dintre doua sau mai multe personaje
Descriere Opera (sau fragmentul) literara in care scriitorul înfățișează trăsăturile caracteristice ale unui colt din natura sau al unui anumit lucru.
Caracterizare Desprinderea trăsăturilor caracteristice, fizice si morale, ale unui personaj.
Epilog Partea finala a lucrării in care autorul rezuma concluziile sale, subliniază anumite idei din opera sa si face cunoscuta pe scurt evoluția viitoare a personajelor.
Episod Acțiune secundara a unei opere narative, având un rol relativ independent sau poate fi doar o parte relativ independenta a unei opere.
Prolog Parte introductiva a unei opere literare dramatice, muzicale care prezintă evenimentele premergătoare acțiunii.
Stil Totalitatea mijloacelor artistice pe care le folosește autorul pentru a obține efecte de ordin artistic. =  Cosmin,
Costin Tănăsescu
[08.Nov.05 13:49]
ai ametit fata. Ia-o prietene usor ca aici e atelier. :) primul meu text a fost imediat "injectat" in atelier. deci se poate progresa usor usor... numai sa avem toleranta unul fata de celalalt.
cu prietenie,

 =  multumiri
felicia mirela
[08.Nov.05 21:03]
Cosmin,ori esti cu adevarat pasionat ori face parte din formatia ta profesionala. In oricare din cazuri iti multumesc, si-ti marturisesc sincer ca va mai trece un pic pana voi asimila la adevarata semnificatie cele ce mi-ai tranmis ca pe un testament pt generatiile viitoare. Nu am intentionat sa te deranjez atat de rau cu raspunsul meu, poate putin exagerat. Iti multumesc si-mi cer inca o dat scuze, cu mentiunea ca nu stiu daca voi mai inregistra vreo scriere de orice fel sau natura literara. Accept mult mai usor sugestiile decat criticile, si daca ai asa ceva pt mine ai putea sa ma ajuti.Multumindu-ti anticipat
felicia mirela comanescu

 =  cavaleri
felicia mirela
[08.Nov.05 21:28]
Dragului meu cavaler in armura electronica, Costin Tanasescu ii multumesc cu adanca recunostinta.
Chiar toti sunt adanc biciuiti si coerectati?
Ma bucur ca tu ai supravietuit, eu nu cred ca voi mai incerca.
Felicia Mirela Comanescu
Nu sunt permise comentarii(texte) anonime!
Pentru a înscrie comentarii(texte)
trebuie să te înscrii şi să te autentifici.

Înapoi !