Comentariile membrilor:

 =  *
marin badea
[20.Apr.19 06:22]
- Reguli de bază, de ortografie şi punctuaţie:
a. Este permisă atât utilizarea ortografiei cu â din a, cât şi cea cu î din i. Folosirea diacriticelor este obligatorie. Diacriticele sunt obligatorii pentru ambele variante de scriere. Textele fără diacritice vor fi "refuzate pentru corectură" sau încadrate la atelier, indiferent de nivelul de acces al autorului.
b. Se va pune obligatoriu spaţiu după fiecare semn de punctuaţie, cu excepţia sfârşitului de paragraf unde se va folosi ENTER. Nu se pune spaţiu înainte de semnele de punctuaţie cu excepţia semnelor de citat, care se folosesc "în mod specific".
c. Nu este permisă utilizarea majusculelor pentru cuvinte sau propoziţii întregi. Nu vor fi aprobate textele care nu au titlul înscris în câmpul special destinat acestuia.

http://www.poezie.ro/includes/index.php#rules
Nu sunt permise comentarii(texte) anonime!
Pentru a înscrie comentarii(texte)
trebuie să te înscrii şi să te autentifici.

Înapoi !