Comentariile membrilor:

 =  7
florian stoian -silișteanu
[15.Apr.17 06:16]

- am pornit de aici...revenind de mai multe ori!

Din păcate, în carte majoritatea tabelelor sunt de neutilizat. Ne-am confruntat cu acest neajuns și atunci când am reprodus în revistă textul Florinei Streinu, încercând, în primele episoade, să suplinim neajunsul prin transcrierea în word a conținutului unora dintre ele (fără a putea reproduce și cromatica) și sfârșind prin a renunța la multe dintre acestea. Cartea din 2001 a cercetătoarei clujene (azi trăitoare la New York) Dana Bucerzan („Ion Vinea: o abordare semantic-textuală a creației poetice”), care i-a sugerat Florinei Stoica demersul ei mai orientat către practica receptării în școală, suferă și ea (cu toate că în mai mică măsură) de acest neajuns tipografic.
Analiza semantică propriu-zisă a textelor din volum urmează (fără a respecta strict înlănțuirea cu pricina), etapele firești ale abordării unui text literar: contactul cu acesta, demontarea sa cu ajutorul programului selectat, inventarierea, clasificarea și comentarea datelor obținute și, la final, confruntarea cu opiniile exprimate, pe alte căi, de critica literară (urmată, eventual, de o nouă discuție privind rezultatele oferite de program). Singura deosebire este că, în carte, autoarea începe cu o prezentare succintă a opiniilor critice despre volumul în discuție, exprimate de-a lungul timpului. Prezentarea nu este o simplă înșiruire de opinii ale altora, ci o analiză în cadrul căreia Florina Stoica strecoară și opinii proprii, ori exprimă opțiuni. Una dintre observațiile pe care analiza propriu-zisă le va confirma este aceea că, încă din primul volum, ba chiar din acea poezie-emblemă intitulată Descântec de ploaie, sesizăm, dincolo de exuberanța caracteristică vârstei, discretul control al rațiunii.


a urmat așa:

Carnea apropie și întunecă, privirea depărtează și dezvăluie (...) APROPIERII îi este preferată ÎNDEPÃRTAREA. În sensul acesta, cel mai relevant text ar fi «Îți aduci aminte plaja?» (...): «Îți aduci aminte plaja/ Acoperită cu cioburi amare/ Pe care/ Nu puteam merge desculți?/ Felul în care/ Te uitai la mare/ Și spuneai că m-asculți?/ Îți amintești/ (...)/ Felul în care/ Te îndepărtai alergând/ Înspre mare/ Și îmi strigai că ai nevoie/ De depărtare/ Ca să mă privești?»” Pasaje precum acesta, de găsit mai la tot pasul în această secvență analitică, ridică mult valoarea cărții Florinei Stoica. La finalul demersului său, ea observă pe bună dreptate că prin rezultatele sale, „programul Tropes nu contrazice, ci, dimpotrivă, confirmă intuițiile criticii literare”. Fără a se sfii să sugereze că el le-ar putea oferi chiar și criticilor anumite sugestii. Dincolo de toate, însă, de utilitatea sa în abordarea literaturii în școală, dar și de acuitatea multor observații și formulări critice, cartea Florinei Streinu este și expresia discretă a admirației unui tânăr om al catedrei față de o mare poetă.


de departe să fiu unul care simte scrisului în maniera aceasta dar nu pot să nu recunosc ușurința, bucuria cuvântului așezat cu bine în distanțele literare de o astfel de profunzime

- Carnea apropie și întunecă, privirea depărtează și dezvăluie (...) APROPIERII îi este preferată ÎNDEPÃRTAREA. În sensul acesta, cel mai relevant text ar fi «Îți aduci aminte plaja?» (...): «Îți aduci aminte plaja/ Acoperită cu cioburi amare/ Pe care/ Nu puteam merge desculți?/ Felul în care/ Te uitai la mare/ Și spuneai că m-asculți?/ Îți amintești/ (...)/ Felul în care/ Te îndepărtai alergând/ Înspre mare/ Și îmi strigai că ai nevoie/ De depărtare/ Ca să mă privești?»” Pasaje precum acesta, de găsit mai la tot pasul în această secvență analitică, ridică mult valoarea cărții Florinei Stoica. La finalul demersului său, ea observă pe bună dreptate că prin rezultatele sale, „programul Tropes nu contrazice, ci, dimpotrivă, confirmă intuițiile criticii literare”. Fără a se sfii să sugereze că el le-ar putea oferi chiar și criticilor anumite sugestii. Dincolo de toate, însă, de utilitatea sa în abordarea literaturii în școală, dar și de acuitatea multor observații și formulări critice, cartea Florinei Streinu este și expresia discretă a admirației unui tânăr om al catedrei față de o mare poetă. -

+ Odihnească-se în pace!
Rodean Stefan-Cornel
[04.Mar.19 12:57]
Întâmplător am aflat că în noaptea de 31.12.2018 spre 01.01.2019 a murit Tudor Cristea, remarcabil profesor, scriitor, istoric și critic literar. De când activez eu pe „Agonia” i-am citit multe texte și aproape toate comentariile făcute, fiind profund impresionat de toată conduita sa pe acest site.
Cred că merită cu prisosință să ne amintim de el și să-l pomenim așa cum se cuvine.
Odihnească-se în pace!
Cornel Rodean
Nu sunt permise comentarii(texte) anonime!
Pentru a înscrie comentarii(texte)
trebuie să te înscrii şi să te autentifici.

Înapoi !